Koncepcija rada

Baby program

BABY Program (uzrast 3 - 4 godina)

Muzička radionica za najmlađe je u interakciji sa roditeljima na času. Roditelji svojim učešćem doprinose da se deca opuste i steknu veru u to što rade i sami učeći sa svojim detetom.

Polaznici u ovom uzrastu razvijaju pokret,glas,orijentaciju,motoriku kao i odnos prema kolegi koji je u istoj grupi. Instrumenti koji su u upotrebi u našoj muzičkoj radionici su pretežno udaraljke, a na posebno osmišljenim časovima polaznici sami prave instrumente od donetog materijala. Pesme koje koristimo u radu mogu biti pozajmljene iz nacionalnog folklora i prilagođene potrebama konstrukcije časa. U našoj muzičkoj radionici često koristimo potpuno originalne komponovane namenske tekstove za potrebe časova. Tekstovi raznih priča se prilagođavaju potrebi grupe i oživljavaju muzikom i pokretom tako da svako u grupi dobije neku ulogu u dramskom komadu. Roditelji imaju ulogu podrške kroz saradnju sa ostalim roditeljima u paru ili sa sopstvenim detetom ako nije spremno da prihvati svog drugara iz grupe.

Pevanje na ovom nivou podrazumeva rad na malim celinama tj.jednostavnim dečijim pesmicama koje su skoro uvek praćene nekim igricama a koje imaju ulogu razvoja pevačkog aparata kao i razvoj prepoznavanja tonskih odnosa.

Pokret u ranoj fazi o kojoj je ovde reč ima značajnu ulogu na primer u formi kruga deca uče odnos prema detetu u nizu,razvijaju osećaj za redosled u nizu.

Orf instrumenti koje koristimo u ovom uzrastu su dostupni svakom detetu i proizvode zadovoljavajući muzički zvuk i omogućavaju deci svojom jednostavnošću nesmetanu upotrebu prilikom istraživanja, pevanja, sviranja. U našoj muzičkoj radionici je akcenat na improvizaciji poznatog materijala,tako da deca u ovom najmlađem uzrastu iako nisu još vešta u sviranju ipak imaju kontakt sa intrumentom.

Muzika deca

Predškolski uzrast

Višegodišnje muzičko - pedagoško iskustvo osnivača profesorke Aleksandre Cvijović-Ranđelović je doprinelo da pristup u radu sa predškolskim uzrastom u našoj muzičkoj radionici bude po uzoru na Orff schulwerk (Orff pedagogija), Dalcroze euritmiju i Kodalj metodiku nastave .

Primenjivanjem ovih metoda se dokazuje da su predrasude „da samo talentovana deca mogu da pohađaju muzičku školu “ neosnovane i da svakom treba omogućiti da se razvija u granicama svojih mogućnosti (ovo ne znači da će svi postati vrhunski muzičari već da će, shodno svojim sposobnostima i potrebama, razviti ljubav prema muzici). Svaka od ovih metoda (i njihova kombinacija) je prilagođena potrebama grupe polaznika (ili pojedincu) a razvoj polaznika je na prvom mestu (metode podrazumevaju kombinovanje muzike, pokreta, govora, glume, improvizacije, sticanje samopouzdanja...).

Polazna osnova je jednostavnost, kopiranje, improvizacija, oslobađanje od stereotipa i izbegavanje potrebe preteranog „uvežbavanja da sve bude što preciznije“.

Instrumenti na kojima deca započinju svoju muzičku priču u našoj muzičkoj radionici su blok flauta, ukulele, klavir i violina.

Grupa ne prelazi 8-10 polaznika na jednom času. Deca na ovom nivou istražuju kroz vođenje pedagoga na času elemente muzike koji su vezani za našu tradiciju ,a kao polaznu osnovu pedagog uzima govor. Odabir je najpre na već poznatim brojalicama koje su uz govor praćene bodypercussionom kao ritmičkom pratnjom. U ovom uzrastu decu upoznajemo sa nazivima nota, njihovim pozicijama u notnom sistemu kao i oznakama u muzici koje koristimo da bi note čitali: violinski ključ . Note su povezane tako da svaka ima svoju boju a pesmica koju deca nauče da bi zapamtili njihovu poziciju u sistemu je autorsko delo prof.Aleksandra Cvijović-Ranđelović.

Priče su i dalje prisutne samo sada u funkciji pokazivanja muzičkih različitosti i prepoznavanje dinamičkih kontrasta i nijansiranja. U tu svrhu u našoj muzičkoj radionici često koristimo oslikavanje onoga što slušamo.

Muzika deca

Školski uzrast (uzrast 7 - 8 godina)

Grupe se formiraju od 8 -10 polaznika i na taj način je moguća saradnja sa svakim polaznikom .

Muzička pismenost u našoj muzičkoj školi se proširuje na upoznavanje muzičkog pisma, kao i uvođenje ritmičkih struktura tj. upoznavanje polaznika sa nazivima ritmičkih trajanja. Muzička teorija je nužna da bi sviranje na instrumentu bilo olakšano. Deca imaju dodatni čas u muzičkoj školi na instrumentu po ličnom afinitetu ili na predlog muzičkog pedagoga.

Sviranje na blok flauti je prisutno u onoj meri koja je potrebna da se zadovolji forma grupnog časa. Instrumenti Orffovog instrumentarija su, takođe, prisutni u dečijem muziciranju. Ciljevi koji se postavljaju ispred polaznika ovog uzrasta su prožeti svim elementima iz predhodnih nivoa samo sa mnogo većim zahtevima.

Grupni čas ima funkciju oživljavanja dečijeg ansambla i sprovođenje elemenata grupnog muziciranja. U ovom uzrastu deca već počinju aktivno da učestvuju na javnim nastupima kako u grupi tako i samostalno (u koliko iskazuju interesovanje za javni nastup). U grupnom sastavu polaznici mnogo lakše prihvataju javni nastup i izlazak pred publiku. Programski je grupni čas prilagođen svakoj generaciji polaznika sa jasno definisanim ciljevima u pogledu opismenjavanja i postizanja rezultata.

U okviru naše muzičke škole na ovom nivou deca se opredeljuju za školu pevanja,školu gitare,školu violine,školu klavira.

Naši nastupi i učionice

javni nastup

Snimci sa nastupa

nastup

Završni koncert 2017

nastup

Završni koncert 2019

Novogodisnji koncert

Novogodišnji koncert

Novogodisnji koncert

CASOVI/NASTUPI U DOBA COVID 19

Beoshopping centar koncert

KONCERT U BEOSHOPPING CENTRU 2021.G

    Dipl.muzički pedagog Aleksandra Cvijović-Randjelović rodjena 1969.g.u Beogradu, gde od rane mladosti pokazuje veliko interesovanje za muziku. Od svoje treće godine počinje muzičko obrazovanje, u muzičkoj školi Stanislav Binički.Učestvuje na raznim republičkim i saveznim takmičenjima gde postiže izuzetne rezultate Dalje obrazovanje nastavlja u srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski na dva odseka:klavir i teorija muzike.

Aleksandra Cvijović-Ranđelović
osnivač i profesor

    Vuk Dragićević, rođen 1996. godine u Novom Sadu. Završio je Srednju muzičku školu „Josip Slavenski“ u Beogradu, u klasi profesora Slobodana Milivojevića.
   Osnovne akademske studije završio је 2019. godine nа Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Srđana Tošića, а Master akademske studije 2020, u klasi pomenutog profesora. Tokom studija ostvario је niz uspešnih koncerata u regionu i inostranstvu (BiH, Srbija, Bugarska,Italija), као solista i član kamernih ansambala....

Vuk Dragićević
profesor

    Rođen 02.11.1996. u Sremskoj Mitrovici, Ivan Nikolić pokazuje interesovanje za muziku još kao dete. Završava osnovnu muzičku školu u Sremskoj Mitrovici „Petar Krančević“ na odseku za violinu. Tih godina pokazuje interesovanje za improvizaciju, ali i za pevanje i učestvuje na brojnim koncertima i projektima u pozorištu i galeriji u Sremskoj Mitrovici....

Ivan Nikolić
profesor

    Ivana Aleksić diplomirani muzički pedagog, specijalista, već deset godina profesor solfeđa i teoretske nastave i osnivač Udruženja za pomoć osobama sa razvojnim poteškoćama „Ton po ton“.
   Realizator velikog broja muzičko-kreativnih radionica edukativnog karaktera i projekata podržanih od strane lokalne samouprave, različitih fondacija i ministarstava Republike Srbije. Učesnik mnogobrojnih programa vezanih za stručna usavrašavanja, angažovana i predana od 2014. godine uspostavlja saradnju i partnerstvo sa institucijama koje se bave socijalnom inkluzijom i jednakim mogućnostima.

Ivana Aleksić
profesor

   Ana Barbaroša rođena je 1983. godine u Beogradu. Završila je nižu i srednju Muzičku školu "Kosta Manojlović" u klasi prof. Željke Simanović. Studije klavira završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Biljane Gorunović. Usavršavala se kod Zlate Maleš, Dubravke Jovičić, Svetlane Bogino i Jurija Kota.
   Pedagogijom se bavi od 2007. godine. Radila je u Muzičkoj školi "Petar Ilić" u Aranđelovcu, a od 2012. je angažovana kao nastavnik klavira u Muzičkoj školi "Marko Tajčević" u Lazarevcu. Od školske 2019/2020 deo je tima Muzičkog centra Piccolo. Licencu muzičkog instruktora ABRSM stekla je 2016. god. ...

Ana Barbaroša
profesor

    Katarina Stojanović završila je srednju muzičku školu „Josip Slavenski“ u Beogradu, u klasi profesora Jovana Popovića. Tokom obrazovanja učestvovala je na državnim i međunarodnim takmičenjima i održala niz koncerata, kao solista ali i u sklopu kamernih sastava.

Katarina Stojanović
profesor
Single Testimonial Ends

Ostavite poruku

Kontakt podaci

U svakom trenutku smo otvoreni za besplatno konsultovanje, savetovanje i pruzanje informacija.

Bulevar Mihajla Pupina 10ž, lokali 8 i 9, 11000 Beograd, Srbija
Dr Ivana Ribara 175/32, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 65 805 70 70
Email: l o l a c v i j @ g m a i l . c o m