Koncepcija rada

Baby program

BABY Program (uzrast 3 - 4 godina)

Muzička radionica za najmlađe je u interakciji sa roditeljima na času. Roditelji svojim učešćem doprinose da se deca opuste i steknu veru u to što rade i sami učeći sa svojim detetom.

Polaznici u ovom uzrastu razvijaju pokret,glas,orijentaciju,motoriku kao i odnos prema kolegi koji je u istoj grupi. Instrumenti koji su u upotrebi u našoj muzičkoj radionici su pretežno udaraljke, a na posebno osmišljenim časovima polaznici sami prave instrumente od donetog materijala. Pesme koje koristimo u radu mogu biti pozajmljene iz nacionalnog folklora i prilagođene potrebama konstrukcije časa. U našoj muzičkoj radionici često koristimo potpuno originalne komponovane namenske tekstove za potrebe časova. Tekstovi raznih priča se prilagođavaju potrebi grupe i oživljavaju muzikom i pokretom tako da svako u grupi dobije neku ulogu u dramskom komadu. Roditelji imaju ulogu podrške kroz saradnju sa ostalim roditeljima u paru ili sa sopstvenim detetom ako nije spremno da prihvati svog drugara iz grupe.

Pevanje na ovom nivou podrazumeva rad na malim celinama tj.jednostavnim dečijim pesmicama koje su skoro uvek praćene nekim igricama a koje imaju ulogu razvoja pevačkog aparata kao i razvoj prepoznavanja tonskih odnosa.

Pokret u ranoj fazi o kojoj je ovde reč ima značajnu ulogu na primer u formi kruga deca uče odnos prema detetu u nizu,razvijaju osećaj za redosled u nizu.

Orf instrumenti koje koristimo u ovom uzrastu su dostupni svakom detetu i proizvode zadovoljavajući muzički zvuk i omogućavaju deci svojom jednostavnošću nesmetanu upotrebu prilikom istraživanja, pevanja, sviranja. U našoj muzičkoj radionici je akcenat na improvizaciji poznatog materijala,tako da deca u ovom najmlađem uzrastu iako nisu još vešta u sviranju ipak imaju kontakt sa intrumentom.

Muzika deca

Predškolski uzrast

Višegodišnje muzičko - pedagoško iskustvo osnivača profesorke Aleksandre Cvijović-Ranđelović je doprinelo da pristup u radu sa predškolskim uzrastom u našoj muzičkoj radionici bude po uzoru na Orff schulwerk (Orff pedagogija), Dalcroze euritmiju i Kodalj metodiku nastave .

Primenjivanjem ovih metoda se dokazuje da su predrasude „da samo talentovana deca mogu da pohađaju muzičku školu “ neosnovane i da svakom treba omogućiti da se razvija u granicama svojih mogućnosti (ovo ne znači da će svi postati vrhunski muzičari već da će, shodno svojim sposobnostima i potrebama, razviti ljubav prema muzici). Svaka od ovih metoda (i njihova kombinacija) je prilagođena potrebama grupe polaznika (ili pojedincu) a razvoj polaznika je na prvom mestu (metode podrazumevaju kombinovanje muzike, pokreta, govora, glume, improvizacije, sticanje samopouzdanja...).

Polazna osnova je jednostavnost, kopiranje, improvizacija, oslobađanje od stereotipa i izbegavanje potrebe preteranog „uvežbavanja da sve bude što preciznije“.

Instrumenti na kojima deca započinju svoju muzičku priču u našoj muzičkoj radionici su blok flauta, ukulele, klavir i violina.

Grupa ne prelazi 8-10 polaznika na jednom času. Deca na ovom nivou istražuju kroz vođenje pedagoga na času elemente muzike koji su vezani za našu tradiciju ,a kao polaznu osnovu pedagog uzima govor. Odabir je najpre na već poznatim brojalicama koje su uz govor praćene bodypercussionom kao ritmičkom pratnjom. U ovom uzrastu decu upoznajemo sa nazivima nota, njihovim pozicijama u notnom sistemu kao i oznakama u muzici koje koristimo da bi note čitali: violinski ključ . Note su povezane tako da svaka ima svoju boju a pesmica koju deca nauče da bi zapamtili njihovu poziciju u sistemu je autorsko delo prof.Aleksandra Cvijović-Ranđelović.

Priče su i dalje prisutne samo sada u funkciji pokazivanja muzičkih različitosti i prepoznavanje dinamičkih kontrasta i nijansiranja. U tu svrhu u našoj muzičkoj radionici često koristimo oslikavanje onoga što slušamo.

Muzika deca

Školski uzrast (uzrast 7 - 8 godina)

Grupe se formiraju od 8 -10 polaznika i na taj način je moguća saradnja sa svakim polaznikom .

Muzička pismenost u našoj muzičkoj školi se proširuje na upoznavanje muzičkog pisma, kao i uvođenje ritmičkih struktura tj. upoznavanje polaznika sa nazivima ritmičkih trajanja. Muzička teorija je nužna da bi sviranje na instrumentu bilo olakšano. Deca imaju dodatni čas u muzičkoj školi na instrumentu po ličnom afinitetu ili na predlog muzičkog pedagoga.

Sviranje na blok flauti je prisutno u onoj meri koja je potrebna da se zadovolji forma grupnog časa. Instrumenti Orffovog instrumentarija su, takođe, prisutni u dečijem muziciranju. Ciljevi koji se postavljaju ispred polaznika ovog uzrasta su prožeti svim elementima iz predhodnih nivoa samo sa mnogo većim zahtevima.

Grupni čas ima funkciju oživljavanja dečijeg ansambla i sprovođenje elemenata grupnog muziciranja. U ovom uzrastu deca već počinju aktivno da učestvuju na javnim nastupima kako u grupi tako i samostalno (u koliko iskazuju interesovanje za javni nastup). U grupnom sastavu polaznici mnogo lakše prihvataju javni nastup i izlazak pred publiku. Programski je grupni čas prilagođen svakoj generaciji polaznika sa jasno definisanim ciljevima u pogledu opismenjavanja i postizanja rezultata.

U okviru naše muzičke škole na ovom nivou deca se opredeljuju za školu pevanja,školu gitare,školu violine,školu klavira.

Naši nastupi i učionice

javni nastup

Snimci sa nastupa

nastup

Završni koncert 2017

nastup

Završni koncert 2019

Novogodisnji koncert

Novogodišnji koncert

    Dipl.muzički pedagog Aleksandra Cvijović-Randjelović rodjena 1969.g.u Beogradu, gde od rane mladosti pokazuje veliko interesovanje za muziku. Od svoje treće godine počinje muzičko obrazovanje, u muzičkoj školi Stanislav Binički.Učestvuje na raznim republičkim i saveznim takmičenjima gde postiže izuzetne rezultate Dalje obrazovanje nastavlja u srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski na dva odseka:klavir i teorija muzike.

Aleksandra Cvijović-Ranđelović
osnivač i profesor

    Rodjena 17.10.1988.u Beogradu. Od malih nogu je pokazivala interesovanje za muziku. Sa osam godina upisuje nižu muzičku školu „Kosta Manojlović“, Zemun, a iste godine počinje i aktivno da nastupa na festivalima dečije muzike u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, na kojima osvaja mnogobrojne prve, druge i specijalne nagrade za interpretaciju. U detinjstvu sarađuje sa umetnicima kao sto su Vojkan Borisavljević, Slobodan Boda Ninković, Milorad Mandić Manda, Nikola Bulatović, Rade Radivojević i drugi.

Ana Maglica
profesor

   Rodjen 8.8.1991. u Kraljevu. Od malih nogu pokazivao intersovanje za muziku. Sa jedanaest godina počinje aktivno da nastupa sa izvornom muzikom, a kasnije učestvuje na brojnim festivalima dečije zabavne muzike.
   Završio klasični klavir i solo pevanje u srednjoj muzičkoj školi 'Stevan Mokranjac' u Kraljevu. Prvi diplomirani student odseka za Džez i popularnu muziku na FMU u Beogradu, na odseku džez pevanje. Radi kao nastavnik muzickog u internacionalnoj skoli u Beogradu i kao profesor pevanja i klavira u muzickom centru Piccolo....

Filip Trajanovski
profesor

    Михаило Златковић рођен је 1994. године у Београду. Завршио је Основну музичку школу ''Петар Илић'' у Аранђеловцу у класи професора Младена Жица, а потом Средњу музичку школи ''Јосип Славенски'' у Београду, у класи професора Ненада Кондића.
   Освајао је прве и друге републичке и међународне награде, а до сада је наступао у Београду, Новом Саду, Аранђеловцу, Луцерну (Швајцарска), Москви (Русија), Милану и Напуљу (Италија), Подгорици и Бару (Црна Гора). Такође, наступао је и у оквиру књижевних промоција и других културних програма у Београду и по Србији. Имао је и телевизијске наступе (у оквиру емисија РТС-а, Студија Б, РТВ ''Шумадија'')....

Mihajlo Zlatkovic
profesor

    Ivana Aleksić diplomirani muzički pedagog, specijalista, već deset godina profesor solfeđa i teoretske nastave i osnivač Udruženja za pomoć osobama sa razvojnim poteškoćama „Ton po ton“.
   Realizator velikog broja muzičko-kreativnih radionica edukativnog karaktera i projekata podržanih od strane lokalne samouprave, različitih fondacija i ministarstava Republike Srbije. Učesnik mnogobrojnih programa vezanih za stručna usavrašavanja, angažovana i predana od 2014. godine uspostavlja saradnju i partnerstvo sa institucijama koje se bave socijalnom inkluzijom i jednakim mogućnostima.

Ivana Aleksić
profesor

   Ana Barbaroša rođena je 1983. godine u Beogradu. Završila je nižu i srednju Muzičku školu "Kosta Manojlović" u klasi prof. Željke Simanović. Studije klavira završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Biljane Gorunović. Usavršavala se kod Zlate Maleš, Dubravke Jovičić, Svetlane Bogino i Jurija Kota.
   Pedagogijom se bavi od 2007. godine. Radila je u Muzičkoj školi "Petar Ilić" u Aranđelovcu, a od 2012. je angažovana kao nastavnik klavira u Muzičkoj školi "Marko Tajčević" u Lazarevcu. Od školske 2019/2020 deo je tima Muzičkog centra Piccolo. Licencu muzičkog instruktora ABRSM stekla je 2016. god. ...

Ana Barbaroša
profesor

   Luka Sparavalo (25) svira violinu od pete godine. Muzičko obrazovanje je započeo u školi „Kosta Manojlović“ u klasi Venije Žarković, zatim nastavio u školi „Mokranjac“ u klasi Viktora Bajlera, a sada je apsolvent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Marije Špengler.
   Tokom školovanja osvojio je brojne nagrade i bio laureat republičkih i internacionalnih takmičenja. Nastupao je sa orkestrima, kamernim sastavima i kao solista u svim značajnim salama u zemlji. Pored sviranja, godinama se bavi organizacijom festivala „Kustendorf klasik“ kao koordinator festivalskog orkestra i takmičara.

Luka Sparavalo
profesor
Single Testimonial Ends

Ostavite poruku

Kontakt podaci

U svakom trenutku smo otvoreni za besplatno konsultovanje, savetovanje i pruzanje informacija.

Bulevar Mihajla Pupina 10ž, lokali 8 i 9, 11000 Beograd, Srbija
Phone: +381 65 805 70 70
Email: l o l a c v i j @ g m a i l . c o m